Safety

Skreien is classified in accordance with the requirements of the Norwegian Maritime Directorate and has a passenger certificate for 30 guests, excluding 5 crew.
Sikkerheten har høyt fokus ombord og det blir foretatt sikkerhetsbrief om bord av skipper eller øvrig mannskap før hver tur.

Important telephone numbers

120 - Assistance at sea
110 - Fire department
112 - Police
113 - Medical
22 59 13 00 – Toxic information