Sikkerhet

Skreien er klasset i henhold til kravene fra Sjøfartsdirektoratet og har passasjersertifikat til 30 gjester, eksklusiv 5 mannskap.
Sikkerheten har høyt fokus ombord og det blir foretatt sikkerhetsbrief om bord av skipper eller øvrig mannskap før hver tur.

Viktige telefonnummer

120 – Assistanse til sjøs
110 – Brann
112 – Politi
113 – Medisinsk
22 59 13 00 – Giftinformasjon